LATEST ARTICLES

INDLOVU ZIDABULA AMAZWE

Ilotshwe ngu Ndaniso Mpande.                                                                                    Nginike inhlonipho yami enkulu kuzakhamizi ze Venda ezihlala emgceleni ka Mthwakazi lezwe le Zansi ye Africa ngecele le Beitbridge kwele...

Mabasa

1980 - I Zimbabwe wathola uzibuse elizweni labamhlophe ele Britian. 1025 - u Bolesow Chroby wagcwotshwa e Gniezno e Poland ukuba yiNkosi yakuqala kuleliyana zwe 1506...

OKUHLE KUYABUKWA

Induna uGampu ithelela ensimini yephurojekithi eyisungulileyo eMasekela line eTsholotsho Bongani Ndlovu NGENHLONSO yokulwisa indlala induna yeTsholotsho isiqalise isivande sokulima kuthelezelwa...

ISINTU SOMUNTU OLOBUNTU EMFENI

Ilotshwe ngu Ndaniso Mpande UKUZIPHATHATHA KOMUNTU WESINTWINI EMFENI Izizwe ngezizwe zilobuntu bazo obuyibo obenza isiko lalezo zizwe Ukugcina lokulandela lawo masiko yikho okwenza Ubuntu bomuntu.  Amasiko...

ZILITSHUMI LASIFICAMUNWE MUNYE – ENDULO

south Africa 1896 - Impi yama Boer yaqala  

UKULAHLEKA KOLIMI LWETHU

Ilotshwe ngu Ndaniso Mpande Ulimi lwethu IsiNdebele lulimi olwaziwa ngokuthi lulimi olulula kodwa ke lwala kusanda lusibanzima kancane kancane. Lukhulunywa ko Mthwakazi njalo lumemethekile ezizweni...

ZILITSHUMI LANHLANU KU NCWABAKAZI – ENDULO

Ndaniso Mpande EMZANSI WE AFRIKA 1881 - Owake waba ngu mongameli we ANC u Z.R. Mahabane wazalwa 1925 - owake waba ngumongameli we ANC Women's Leauge u...

ZIKUTSHUMI LANE KU NCWABAKAZI. ENDULO

NDANISO MPANDE RHODESIA- 1913 Umhlonitshwa u Swift MacNeill wabuza unobhala wesizwe okhangele ngokwenzakala kwabensudu  u Harcourt epalamende le House of Commons ukuthi ngabe i hofisi lakhe...